Beslut om nya kontantautomater i Salem Centrum

Fastighetsägaren och Bankomat AB har nu tecknat avtal om ett nytt Kontantcenter i Salem Centrum.

 Vi ser väldigt positivt på detta och att vi i samband med det helt nybyggda Kontantcentret kan erbjuda uttags- och insättningsmöjligheter inne i gallerian, säger Andreas Nylund på Paliro.

Att ha kontantautomater i Salem Centrum har både centrumförvaltningen Paliro och fastighetsägaren sett som en viktig del av centrumets serviceutbud. Efter vandaliseringen av den gamla uttagsautomaten tidigare i år har man tillsammans med Bankomat utrett placering av ett nytt Kontantcenter.

Fördröjningen har berott på att det nya Kontantcentret kräver mer utrymme och då gick inte den tidigare ytan att använda. Varken utvändigt eller invändigt har det funnits några alternativa placeringar på något av de få väggpartier som finns.

Lösningen blir istället en helt nybyggd del inne i gallerian med både en uttagsautomat och en kombinerad uttags- och insättningsautomat.

Vi är väldigt glada att vi till slut hittat en lösning som inte bara ersätter den gamla uttagsautomaten utan också nu ger oss möjlighet att erbjuda insättning och vid behov även utländsk valuta i Salem, säger Karin Elfver på Bankomat.

Installation av nytt Kontantcenter påbörjas i november 2020.