Salem Centrum återinför möjligheten att använda P-skiva

I somras infördes en ny parkeringslösning för att öka omsättningen på parkeringsplatserna i Salem Centrum. Under hösten har det nya systemet utvärderats. Efter att ha tagit handlarna och kundernas synpunkter på stort allvar och undersökt vilka alternativa lösningar som finns har man nu beslutat att återinföra p-skivan. Det nya systemet som har trätt i kraft kommer vara kvar men man kompletterar med möjligheten att även använda p-skiva. Förändringen kommer ske runt månadsskiftet november/december. Parkeringen kommer i samband med detta att skyltas om och det går då bra att parkera med p-skiva igen. Följ skyltningen tillsvidare och läs mer om vilka parkeringsregler som gäller här. 

Uppdatering: Från och med den 3 december kan du använda p-skiva igen. Precis som tidigare gäller 2 h fri parkering.