Om händelserna i Salem Centrum

Under de senaste dagarna har det skett två allvarliga brott i Salem centrum, ett personrån och ett butiksrån. Vi ser allvarligt på dessa händelser och samverkar med polisen i frågan.

Salem centrum har tillsammans med Salems kommun ökat väktarnärvaron i området under hösten och vintern. Vi från centrum har en dialog och ett nära samarbete med kommun, väktare och polis. Eftersom detta är en polisiär fråga hänvisar vi frågor till polisen. Vidare fortsätter vi samverka för en ökad trygghet både i och kring Salem centrum.